Skip to content

Članovi

Članovima Auto kluba Dubrovnik racing smatraju se svi oni koji su platili godišnju članarinu za tekuću godinu.

Aktivni članovi su članovi kojima je ishodovana vozačka ili sudačka licenca HAKS-a za tekuću godinu.

Podupirući članovi su simpatizeri kluba koji ne posjeduju licencu HAKS-a i platili su godišnju članarinu za tekuću godinu.

U radu skupštine mogu sudjelovati svi članovi, ali pravo glasa imaju samo aktivni članovi.